Menighedsrådsvalg 2024

I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen den 17. september. Den 14. maj afholdes et orienteringsmøde kl. 19, hvor det siddende menighedsråd fortæller om valget her i sognet.

Se datoer for orienteringsmøder og valgforsamling nedenfor.

Hvad laver dit menighedsråd

Menighedsrådet holder møde hver måned, hvor der arbejdes med aktuelle emner om kirkens liv. Menighedsrådet har ansvaret for både kirkens aktiviteter, bygninger, alle ansatte udover præsterne og økonomi. Menighedsrådet forvalter et budget på cirka 5 millioner om året, som dækker alle disse områder.

Jyllinge Menighedsråd består af 13 valgte medlemmer, 1 medarbejderrepræsentant og 3 præster.

Det er menighedsrådet som ansætter personalet – og som indstiller nye præster til ansættelse.  I Jyllinge Sogn har vi 15 fastansatte, herunder 3 præster og 12 kirkefunktionærer. Derudover et mindre antal faste vikarer.


I menighedsrådet arbejder medlemmerne med de emner der interesserer dem mest: Bygningerne, gudstjenesteformer og liturgi, personale, økonomi, aktiviteter som foredrag og koncerter, men også aktiviteter omkring børn og unge. Bl.a. har menighedsrådet igennem flere år i samarbejde med præster, ansatte og frivillige inviteret årets konfirmander til en uges intensiv konfirmandforberedelse i og omkring kirkerne. Et tiltag der efter sigende har været meget populært.


Igennem menighedsrådets arbejde er det også muligt at arbejde på tværs af organsationer og foreninger, og f.eks. etablere samarbejde med humanitære og lokale foreninger.

 

Hils på menighedsrådet

Orienteringsmødet den 14. maj er for alle interesserede, der vil vide mere om, hvad der sker i vores kirke. Vi håber at hilse på mange af jer og glæder os til at drøfte kirkens retning og menighedsrådsarbejdet.

Er du blevet nysgerrig på hvem der sidder dit menighedsråd lige nu? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Så er du meget velkommen til at kigge forbi til næste menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.

Mød et par af de siddende menighedsrådsmedlemmer her: