Sognebåndsløsning

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd.


Man løser altid sognebånd til en præst, ikke en kirke. Har man løst sognebånd til en bestemt præst, bliver man fuldgyldigt medlem af sognet med ret til kirkelig betjening. Man kan også få ret til at stemme ved menighedsrådsvalg.

Hvis du ønsker at løse sognebånd til en af præsterne i Jyllinge Sogn, kan udfylde og indsende nedenstående formular, så kontakter vi dig efterfølgende.

På denne side, kan du se oplysninger om præsterne i Jyllinge. De er alle tre ansat i Jyllinge Sogns Menighedsrådskreds. Såfremt den præst der er løst sognebånd til, ophører med sin ansættelse i Jyllinge Sogn, bortfalder sognebåndet.


Behandling af oplysninger

Som led i sognebåndsløsningen indsamler, behandler og videregiver sognepræsten via SBL-protokollen (sognebåndsløserprotokollen) personoplysningerne til stiftsadministrationen, Kirkeministeriet og menighedsrådets valgbestyrelse.

For at løse sognebånd, kan du benytte denne formular - hvorefter du bliver kontaktet af præsten eller kirkekontoret.