Fødsel

 

Tillykke!

Det er stort at få et barn - og der følger både glæder og ansvar med.

Barnets fødsel skal anmeldes. Umiddelbart efter fødslen sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i Folkeregistret.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret. Man kan også vælge selv at anmelde fødslen direkte. Det sker ved at udfylde en fødselsanmeldelse.