Kirkegården

Graver

 

Carsten Gelardi
Mail: cabg@km.dk
Telefon: 4673 1573 / 2310 6874

Gravermedhjælper

 

Henry Jensen
Telefon: 4673 1573 / 2310 6874

 

 

Gravermedhjælper

 

Klaus Olsen
Telefon: 4673 1573 / 2310 6874

 

 

Kirkeværge

 

Freddy Lund Petersen
Mail: flpe@km.dk
Telefon: 4029 6061

 

 

Skal du sende mail med personfølsomme oplysninger?
Send sikker mail