Jeg vil søge julehjælp

Julehjælp

Jyllinge Sogns Menighedspleje donerer hvert år julehjælp til økonomisk trængte ansøgere. Ansøgningsfristen for julehjælp kan ses i kirkebladet for december - februar.

Send ansøgning om julehjælp via  "sikker mail" (som sendes sikkert og krypteret til kirkekontoret). Ansøgninger kan også sendes til en af præsterne eller lægges i postkassen ved kirkekontoret. Anfør navn, adresse og evt. mail samt en kort beskrivelse af din/jeres situation. Børnefamilier prioriteres højest.

Midlerne stammer fra indsamlinger i kirken og kaffepenge i Laden. Julehjælp kan gives hvor der er særlige behov for en økonomisk håndsrækning til hjælp til en god jul.