Min vej til Jyllinge Menighedsråd

.. og det blev helt naturligt for mig at færdes i kirken. Det er jeg så aldrig blevet træt af, men er blevet stærkt påvirket af det sammenhold der er og den energi der ligger i at lave noget andet, end noget der hele tiden skal have med datateknologi at gøre.

Jeg er opvokset i Kalundborg, som jeg fraflyttede da jeg var omkring de 20 år.

Jeg var ikke i min tidlige ungdom specielt kristen, men mener jeg har levet efter det værdisæt der er i den evangelisk-luthersk kristendom, så denne har aldrig virket fjern eller fremmed.
Efter Kalundborg flyttede jeg til Høng, hvor jeg tog en mat/fys studenter eksamen. Nu kom så en periode, hvor jeg ikke rigtigt viste hvad jeg skulle, men da jeg regnede med at blive indkaldt til forsvaret (1978), søgte jeg ind og kom igennem forsvaret med 4 år til radar stationen på Færøerne, et halvt år til en radar station i Tyskland, 2 år til Bornholm og et år til Vedbæk.
Igennem denne periode, fik jeg en meget grundig teknisk uddannelse, og har så efter flyvevåbnet arbejdet som netværksarkitekt ved bl.a. Sperry, IBM, Mærsk og de sidste 14 år ved NNIT, som er et selskab under Novo Holding.

Efter Vedbæk og forsvaret mødte jeg min hustru (indfødt i Jyllinge), og så blev jeg lidt mere stabil og flyttede til Jyllinge, hvor vi har boet sammen i 35 år og opfostret vores børn.

Da jeg kom til Jyllinge, fik vi stille og roligt mere og mere kontakt til kirken, specielt igennem nogle af de mange aktiviteter, som bl.a., børnekoret, hvor begge mine døtre har slået deres folder, og det blev helt naturligt for mig at færdes i kirken.

Det er jeg så aldrig blevet træt af, men er blevet stærkt påvirket af det sammenhold der er og den energi der ligger i at lave noget andet, end noget der hele tiden skal have med datateknologi at gøre.

Jeg har nu været en del af menighedsrådet i snart 8 år, og befinder mig fint ved det frivillige arbejde. Det skal dog nævnes, at det ikke kun behøver, at være det siddende menighedsråd, der tager fra på opgaverne, der er rigelig plads til frivillige og gode ideér fra alle andre.

Vores kristendom er en glad og tilgivende religion – det er sådan jeg læser den. Jeg er med på, at der er mange opfattelser, men jeg syntes at det rum vi har til at diskutere og mene noget forskelligt er godt og livsbekræftende – specielt i Jyllinge som har en ret solid og stabil menighed.

Anders Schwartzbach
medlem af Menighedsrådet 2016-2024

Klik herunder for at se og høre sangen "Kalder på alle". 

Læs også Hellens historie

 

undefined

Her kan du læse Inges historie