Kistegravsteder

På Jyllinge kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem: 

Traditionelle kistegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 1 - 4 pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave.Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse med graveren. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster. Betaling, se Takster.

Kistegrav med sten i plæne (kiste-fællesgrav med sten).

Her dækkes graven af et græstæppe hvorpå der skal lægges en natursten med plan overflade i formatet 40 x 40 cm. Græstæppet må ikke beplantes, men afskårne blomster kan sættes i en dertil indrettetv ase. (udgiften til vasen afholdes af gravstedsejeren). Der betales et engangsbeløb fastsat af stiftsøvrigheden jf. Takster.

Fællesgravene for urner og kiste

Der findes 2 fællesgrave - en til urner og en til kister. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen/kistens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.

Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.

Henvendelse vedr. gravsted

Endelig aftale om et gravsted på Jyllinge Kirkegård sker ved henvendelse til kirkegårdens graver, på tlf. 2310 6874, eller E-mail: CABG@km.dk.

Drejer henvendelsen sig om fakturering eller økonomi i forbindelse med et gravsted, kan kirkekontoret ligeledes kontaktes. 

Takster

 

Lygter og lanterner på gravstederne

Det er ikke tilladt at anvende materialer af glas på gravstederne. Læs her om mulighederne for lamper/lanterner/lygter på gravstederne.

Vedligehold af gravsted

Her kan angives, hvorvidt kirkegårdens personale skal vedligeholde og grandække et gravsted.

Klik her, for at komme til afkrydsningsskemaet.