Salmemarathon

I løbet af tre år, 2011 – 2014, er der i Roskilde Domprovsti mulighed for at lægge stemme til samtlige 791 salmer i Den Danske Salmebog.

En lang række sogne har fundet sammen på salmesangens vinger i form af en Salmemaraton på provstiplan, og vi er nu nået til 3. og afsluttende sæson.

Det foregår fortsat således:

I perioden medio-august til første uge i december samt fra medio-januar til medio-maj afholdes der ca. hver fjortende dag en salme-etape i en af provstiets kirker. 

Det foregår skiftevis på en tirsdag og en onsdag i ulige uger, i tidsrummet 17:30 -19:00.

Hver gang synges der 15 salmer - vi tager dem simpelthen fra en ende af. Orglet leverer det faste akkompagnement, men indimellem vil også andre instrumenter kunne blande sig.

I løbet af hvert arrangement er der en pause, hvor der serveres en sandwich samt vand og kaffe/te.

Tilmelding er ikke nødvendig; man kan frit stige af og på.

Vi håber, at rigtig mange fortsat har lyst til at krydse sognegrænserne og synge med i provstiets mange smukke kirker.

Arrangementerne er gratis. Vi glæder os til fortsat at se jer og synge sammen med jer!

Arrangører:

Mette Munk Bie sognepræst i Sct. Jørgensbjerg Sogn
Email: mmbi@km.dk, tlf. 36 30 36 12

Merete Kuhlmann, organist i Sct. Jørgensbjerg Sogn
Email: merete@kuhlmann.it, tlf. 20 62 34 17

Mogens Damm, sognepræst i Jyllinge Sogn
Email: moda@km.dk , tlf. 46 73 33 52

Andreas Thom, sognepræst i Himmelev Sogn
Email: atho@km.dk, tlf. 30 91 08 12

Salmemaraton i Jyllinge Kirke

Program for salmemaraton

Her kan du downloade programmet for salmemaraton sæson 3.