Hellig Kors Kirkens Venner

Hellig Kors Kirkefond og Hellig Kors Kirkens Venner

I Jyllinge Sogn er vi så heldige, at have en støtteforening til Hellig Kors Kirke.

Nedenfor kan du læse lidet fra foreningens vedtægter. Udover det som står beskrevet, så er Hellig Kors Kirkens Venner også aktive ved forskellige arrangementer som afholdes i og omkring kirkerne. Herunder ved f.eks. Jyllinge Sommerfest.

Måske får du lyst til selv at melde dig ind?

Ifølge vedtægterne er det foreningens opgave at bidrage til indretning, udsmykning og drift af Hellig Kors Kirke. Formålet med foreningens virke er at skaffe midler til Hellig Kors Kirke.

Midlerne fremskaffes ved indbetaling af medlemmernes kontingent; kontingentet er foreningens arbejdskapital.

Indsamling/modtagelse af gaver overføres til Hellig Kors Kirkefond. Ved afholdelse af overskudsgivende arrangementer overføres hele overskuddet til Hellig Kors Kirkefond.

Foreningen kan – foruden indsamling af økonomiske midler stå for etablering af et eller flere laug af frivillige til biståelse af kirkens personale, fremstilling af tekstiler m.m.

Foreningen er i sit daglige virke uafhængig af Jyllinge Menighedsråd. Såfremt foreningen etablerer særskilte formål af større omfang og betydning – såsom klokkespil skal menighedsrådets godkendelse indhentes på forhånd.

Alle er meget velkomne til at melde sig ind i Hellig Kors Kirkens Venner. Det årlige kontingent er 100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. pr. husstand.

Der afholdes generalforsamling en gang om året.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til enten:

Kasserer
Anne  Byriel
anne@annealting.dk

eller

Bestyrelsesformand
Ole Hannecke
ole@oh-multiservice.dk

   Hellig Kors Kirkens Venners arrangementer