Konfirmationsforberedelsen

Om at gå til konfirmationsforberedelse  og blive konfirmeret

Konfirmationsforberedelse og konfirmation er kirkens tilbud til unge om et forløb, hvor vi arbejder med kristendommen som livsgrundlag. Tilbuddet er åbent. Det vil sige, at du kan gå til forberedelse uden at binde dig til at blive konfirmeret.

Mange unge er i tvivl om, hvad de tror på, og hvad kristendommen kan betyde for dem. I konfirmationsforberedelsen får du mulighed for at spørge og tale sammen om både tvivl og tro. Vores formål er at gøre jer så fortrolige med den kristne tro og med jeres kirke, så I har et grundlag at arbejde videre på.

Selve konfirmationen er en festlig gudstjeneste, som afslutter konfir­mand­­året. Konfirmation forudsætter, at man er døbt. Er man ikke døbt i forvejen kan det ske undervejs i forløbet, enten ved en almindelig gudstjeneste eller på et andet tidspunkt.

Forberedelsen

For at kunne blive konfirmeret skal du deltage i konfirmationsforbere­delsen. Den begynder i september måned. I efteråret går man en gang om ugen en dobbelttime inden for skoletiden. I foråret kan der evt. blive tale om at samle forberedelsen i en uge eller på anden vis. Forberedelsen foregår i lokalerne i Præstegården og Hellig Kors Kirke.

For at blive fortrolig med kirkens gudstjeneste, skal du deltage i et antal gudstjenester i løbet af konfirmandåret. Dine forældre er meget velkomne til at gå i kirke sammen med dig.

Du og dine forældre vil også blive indbudt til at deltage i andre arrange­menter i årets løb. Alt sammen med det formål at styrke fortroligheden med kirke og kristendom i jeres lokale kirke.

Særlig for elever fra privatskolerne

Hvis du ikke går på Nordskolen, vil du enten blive placeret ind på det hold, der passer bedst med dine skoletider eller få en aftale om at gå til forberedelse sammen med din klasse på den skole, hvor du går. Man kan godt blive konfirmeret i Jyllinge, selvom man går til forberedelse et andet sted.

Vi prøver at tage individuelle hensyn også når det gælder indplacering på konfirmationsdagene. Men pga. begrænsninger i pladsen i kirken, kan ikke alle ønsker altid opfyldes.

​Konfirmationen finder sted i Hellig Kors Kirke på de datoer der er udmeldt her. 

Forældre og konfirmander vil blive indbudt til et startarrangement, før forberedelsen begynder.

Ordet konfirmation betyder bekræftelse. At bekræfte betyder ”at sige ja til”. Ved konfirmationen siges der et tredobbelt ja:

    • Gud siger ja til, at løftet fra din dåb stadig gælder: han er med os alle dage indtil verdens ende. Det er det største og vigtigste ja!

    • Menigheden – de, der er sammen med dig i kirken – siger ja til, du hører med i kirkens fællesskab også i fremtiden

    • Du selv siger ja til at fortsat at ville bygge på den kristne trosbeken­delse i dit liv. Det udelukker ikke tvivl eller skepsis. Det er der plads til i kirken!