Udvalg

Under menighedsrådet er nedsat et antal udvalg til varetagelse af særlige områder inden for menighedsrådets arbejde.

Udvalgene fungerer i hele menighedsrådets funktionsperiode.

Her kan du se de udvalg som er nedsat under Jyllinge Menighedsråd.

Udvalg
Medlemmer
ValgbestyrelseFreddy Lund Petersen, Kristian Klysner, Anders Schwartzbach
Stående UdvalgKristian Klysner, Anders Schwartzbach og Gorm Baun
Administrations- og økonomiudvalgBirthe Ritslev, Karen Marie Bøggild,  Freddy Lund Petersen, Mikkel Brahm, Henrik Feldt Jørgensen, Mogens Damm og Gorm Baun

Kommunikations- og
PR-udvalg

Birthe Ritslev, Karen-Marie Winther, Liane Schwartzbach, og Freddy Lund Petersen 
GudstjenesteudvalgKaren Marie Bøggild, Mogens Damm, Karen-Marie Winther, Birthe Ritslev, Anders Schwartzbach, Inge Aaberg, Ingrid Andersen, Maria Gregers Bindslev, Jytte Kiholm og Rikke Krabbenhøft
Børne- og UngdomsudvalgKaren-Marie Winther,  Inge Aaberg, Per Holdrup og Hellen Hilander.
IndsamlingsudvalgAnders Schwartzbach og Hellen Hilander
MenighedsplejeudvalgMogens Damm, Karen-Marie Winther,  Anne Byriel, Ingrid Andersen, Per Holdrup og Birthe Ritslev.
Musik- og KoncertudvalgJytte Kiholm, Rikke Krabbenhøft, Mogens Damm, Liane Schwartzbach, Sonja Pandorff og Hellen Hilander
KirkegårdsudvalgCarsten Gelardi, Kristian Klysner, Gorm Baun, Freddy Lund Petersen og Per Holdrup
ForedragsudvalgKaren-Marie Winther, Sonja Pandorff, Birthe Ritslev, Ingrid Andersen, Mogens Damm og Hellen Hilander.
KirkebladsudvalgLiane Schwartzbach og Per Holdrup
StudiekredsudvalgMaria Gregers Bindslev, Mikkel H. Brahm og Mogens Damm