Urnegravsteder og Urnehaven

Urnehaven

Urnehaven består af felter, som er delt op i fire urnegravsteder.

Hvert gravsted har plads til to urner og en flad natursten til inskrip-tioner. Der er faste regler for beplantning og gravsten.

Beplantning og vedligeholdelse varetages af kirkegårdens personale. Dette betales ved erhver-velsen med et engangs-beløb for hele frednings-perioden. Jvf. "Takster" til højre på siden.  

Urnegravsteder

I 2005 blev der, på grund af efterspørgsel, anlagt nogle nye urnegravsteder på kirkegårdens Nord-østlige del. Urnegravstederne er i størrelsen 1 x 1 meter. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller også aftale vedligeholdelse med graveren. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster. Betaling, se "Takster" til højre her på siden.

Fællesgravene for urner og kiste (De ukendtes grav)

Der findes 2 fællesgrave - en til urner og en til kister. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen/kistens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.

Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Se til højre i "Takster".

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.

Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning.

Henvendelse vedr. gravsted

Endelig aftale om et gravsted på Jyllinge Kirkegård sker ved henvendelse til kirkegårdens graver, på tlf. 2310 6874, eller E-mail: CABG@km.dk.

Drejer henvendelsen sig om fakturering eller økonomi i forbindelse med et gravsted, kan kirkekontoret ligeledes kontaktes. 

Takster

 

Lygter og lanterner på gravstederne

Det er ikke tilladt at anvende materialer af glas på gravstederne. Læs her om mulighederne for lamper/lanterner/lygter på gravstederne.

Vedligehold af gravsted

Her kan angives, hvorvidt kirkegårdens personale skal vedligeholde og grandække et gravsted.

Klik her, for at komme til afkrydsningsskemaet.