Kommende konfirmationer

Hvornår skal du konfirmeres?

I Jyllinge konfirmerer vi de unge, når de går i 8. klasse. Tilmelding til konfirmation sker i april/maj det år, hvor den barnet går i 7. klasse - altså ca. 1 år før konfirmationen.

Når først du har besluttet dig for at skulle konfirmeres, er der mange andre ting der skal på plads, og der skal foregå en del planlægning.

Vi bestræber os i Jyllinge Sogn på at være et par år forud, så familien har mulighed for at tilrettelægge den store dag i god tid.

Konfirmationsdatoer 2024

(Klassebetegnelserne er dem der er gældende for skoleåret der starter i august 2022. Konfirmationsdatoerne kan bibeholdes selvom der ændres i klassesammensætningen) 

OBS:
Idet regeringen har vedtaget at fjerne helligdagen Store Bededag, har menighedsrådet i Jyllinge besluttet følgende: 

Konfirmationerne Store Bededag bibeholdes for alle de som stadig måtte ønske dette. Såfremt det ikke er muligt for familierne at holde konfirmation denne dag, vil der være mulighed for at indskrive sig til konfirmation, enten  lørdag d. 27. april kl. 12:30 - eller at indskrive sig til konfirmation d. 4. maj kl. 9:30 eller 12:30. For sidstnævnte dato gælder det dog, at det kun er muligt så længe der er plads - idet denne dato i første omgang er reserveret til Jyllinge 8.F og Baunehøj 8.X. 
Såfremt det er muligt for familierne, anbefaler vi, at man enten holder fast i d. 26. april (Store Bededag) eller benytter sig af den ekstra konfirmation d. 27. april kl. 12:30. Det skal dog nævnes, at såfremt alle - eller mange - vælger at flytte til den ekstra konfirmation d. 27. april kl 12:30, så kan der opstå et pladsproblem, hvilket betyder, at vi kan være nødsaget til at indføre endnu en konfirmation d. 27. april. Det vil i givet fald så blive senere på dagen. Vi vil naturligvis melde dette ud så hurtigt som overhovedet muligt, efter tilmeldingsfristen er nået.

 

2024

Klasse
Konfirmationsdato

Afd.  Jyllinge 7.E

Bededag 26. apri kl. 9:30

Afd.  Baunehøj 7Y

Bededag 26. apri kl. 12:30

   Ekstra konfirmationsdag      Lørdag d. 27. april kl. 12:30

Afd. Jyllinge 7.F

Lørdag d. 4. maj kl. 9:30

Afd. Baunehøj 7.X

Lørdag d. 4. maj kl. 12:30

 

Konfirmationsdatoer 2025

(Klassebetegnelserne er dem der er gældende for skoleåret der starter i august 2023. Konfirmationsdatoerne kan bibeholdes selvom der ændres i klassesammensætningen) 

2025

Klasse
Konfirmationsdato

Afd.  Jyllinge 7.Q

Lørdag d. 3. maj kl. 9:30

Afd.  Baunehøj 7.A

Lørdag d. 3. maj kl. 12:30

Afd. Jyllinge 7.Z

Lørdag d. 10. maj kl. 9:30

Afd. Baunehøj 7. B

Lørdag d. 10. maj kl. 12:30

 

Kontakt kirkekontoret, hvis barnets klasse ikke er nævnt - f.eks.  hvis der er (bliver) oprettet en specialklasse.
Går barnet i en anden skole (f.eks. privatskole el. lign.), kan barnet indplaceres efter ønske, såfremt der er plads det ønskede tidspunkt.