Vielse og Velsignelse

Tillykke!

Der kan være mange grunde til at blive gift. Den vigtigste er, at man siger "ja, tak" til hinanden og det, man har sammen. I kirken gør man det over for Gud: vi siger "ja, tak" til Gud for det vi har fået, og vi siger ja til, at vi vil satse på det i vores fremtid. Og så modtager vi Guds velsignelse af vores ægteskab og samles om at bede for, at det, som er godt begyndt også må fortsætte godt.

Nogle vælger at skille det juridiske fra det kirkelige, så de bliver gift juridisk på rådhuset, men senere får deres ægteskab velsignet i kirken. Der er meget lille forskel på ritualet for kirkelig vielse og kirkelig velsignelse af ægteskab. I bund og grund er det det samme, der sker.

Hvad enten man er et ungt par, der står ved indledningen til tilværelsen sammen, eller man har boet sammen i mange år og allerede er gift på rådhuset, er det noget helt særligt at holde kirkebryllup og bekræfte parforholdet over for Gud og over for alle dem, der er til stede.


Et kirkebryllup behøver ikke koste en million og indeholde hvid kjole og karet. Det kan også foregå onsdag formiddag eller fredag eftermiddag med bare et par vidner - og så hovedpersonerne, naturligvis!

Hvor skal jeg stå?

Hvordan foregår et bryllup i den Danske Folkekirke. Og hvad betyder det egentligt alt sammen? Det kan du blive klogere på, hvis du besøger folkekirkens hjemmeside. Her kan du læse mere om bryllup i folkekirken.

Dato og tidspunkt

Skal aftales i god tid med kirkekontoret. Du kan starte med at udfylde en forespørgsel på en vielse eller en velsignelse, og så vil kirkekontoret kontakte dig for yderligere dialog. Har man ønsker om en bestemt præst, forsøger vi at tage hensyn til det. Men da bryllupper ofte bestilles i meget god tid, kan det være umuligt at sige, hvem af præsterne, der har tjeneste, og om nogen af dem er på ferie.

Betingelse

For at blive viet eller få kirkelig velsignelse i folkekirken skal mindst én af parterne være medlem. For at blive viet i Jyllinges kirker skal én af parterne bo i sognet eller på anden måde have en tilknytning til kirken. Kirkekontoret kan oplyse hvad tilknytning vil sige..

Prøvelsesattest

Før brylluppet kontakter parret Borgerservice (der kan ansøges via www.borger.dk), som udsteder en "prøvelsesattest", som er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen. Attesten skal sikre, at ingen af parterne er gift i forvejen. Prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner afleveres til kirkekontoret. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Tidspunkt og samtale

Vielser og kirkelige velsignelser ligger oftest på lørdage og forestås som regel af den præst, som har søndagens gudstjeneste den pågældende weekend. Parret kontakter præsten for at aftale et møde inden brylluppet. Ved samtalen kan man gennemgå forløbet, aftale salmer og særlige ønsker, og præsten vil måske gerne høre lidt om parrets fælles baggrund. Hvis du klikker her, kan du se forslag til bryllupssalmer. Forslagene er kun ment som inspiration; i praksis kan man synge de fleste salmer i salmebogen til et bryllup