Konfirmander

Konfirmationsforberedelse og konfirmation er kirkens tilbud til unge om et forløb, hvor vi arbejder med kristendommen som livsgrundlag. Tilbud­det er åbent. Det vil sige, at du kan gå til forberedelse uden at binde dig til at blive konfirmeret.

Mange unge er i tvivl om, hvad de tror på, og hvad kristendommen kan betyde for dem. I konfirmationsforberedelsen får du mulighed for at spørge og tale sammen om både tvivl og tro, og om hvad alt det med Gud kan have med din virkelighed at gøre.

Vores formål er at give konfirmanderne et godt grundlag for at arbejde videre med deres tro med kirke og kristendom som grundlag og ramme.

Troen er et personligt spørgsmål, og vi skal ikke give færdige svar; men vi skal hjælpe med værktøj og inspiration til at søge videre.

Selve konfirmationen er en festlig gudstjeneste, som afslutter konfir­mand­­året. Konfirmation forudsætter, at man er døbt. Er man ikke døbt i forvejen kan det ske undervejs i forløbet, enten ved en almindelig gudstjeneste eller på et andet tidspunkt. 

Konfirmationsforberedelsen

For at kunne blive konfirmeret skal man deltage i konfirmationsforbere­delsen. Den begynder i september måned. Man går normalt i 8.klasse. I efteråret går man en gang om ugen en dobbelttime inden for skoletiden. I foråret arbejder vi med et mere samlet forløb i samarbejde med skolerne. Det får du besked om undervejs. Forberedelsen foregår i lokalerne i Præstegården.

For at blive fortrolig med kirkens gudstjeneste, skal du deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af konfirmandåret. Dine forældre er meget velkomne til at gå i kirke sammen med dig.

Du og dine forældre vil også blive indbudt til at deltage i andre arrange­menter i årets løb. Alt sammen med det formål at styrke fortroligheden med kirke og kristendom i jeres lokale kirke.

Du og dine forældre vil også blive indbudt til at deltage i andre arrange­menter i årets løb. Alt sammen med det formål at styrke fortroligheden med kirke og kristendom i jeres lokale kirke.

Særlig for elever fra privatskolerne

Hvis du ikke går på Jyllinge Skole elle Baunehøjskolen, vil du enten blive placeret ind på det hold, der passer bedst med dine skoletider eller få en aftale om at gå til forberedelse sammen med din klasse på den skole, hvor du går. Man kan godt blive konfirmeret i Jyllinge, selvom man går til forberedelse et andet sted.

Vi prøver at tage individuelle hensyn også når det gælder indplacering på konfirmationsdagene. Men pga. begrænsninger i pladsen i kirken, kan ikke alle ønsker altid opfyldes.

Hjælp til konfirmationen

Det er muligt at ansøge om hjælp til konfirmationen via Børn & Unges Mærkesager. 

​Hovedformålet er at donere en 3-retters konfirmations/nonfirmations-menu til udsatte børn og deres familier.

Der kan ansøges i perioden 27. december 2019 kl. 00.00 til 31. januar 2020 kl. 23.59. Der ansøges via Børn og Unges mærkesagers hjemmeside, hvor der også kan læses mere om formålet!