Søndagsgudstjenesten

Søndagsgudstjenesten er højmesse

Hver søndag fejres der gudstjeneste i de danske folkekirker landet over om formiddagen. Gudstjenesten kaldes for højmesse.

Højmessen afspejler forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab. Den er derfor en slags dialog mellem de tre parter, hvilket blandt andet giver sig udtryk i, at sproget veksler mellem ”jeg – vi – du”. Højmessen indeholder musik, salmer, læsninger fra bibelen, bøn, bekendelse, prædiken, nadver/dåb og velsignelse. Der er led, hvor præst og menighed i fællesskab lytter til Guds ord og led, hvor præst og menighed henvender sig til Gud.

I Jyllinge Kirke er der gudstjeneste hver søndag kl. 9:00 og kl. 10:30.  Der er sædvanligvis kirkekaffe i Laden efter gudstjenesten kl. 10:30.
 

Fortid og nutid

Gudstjenesten skal være sand i teologisk forstand, og være i overensstemmelse med kirkens 2000-årige tradition samtidig med, at den skal være relevant for nutiden. Gudstjenesten foregår som udgangspunkt på dansk og musikken spilles på kirkeorglet.
Søndagsgudstjenesten forløber i dag efter et forløb, der er beskrevet i ”Den danske Ritualbog” og det skal følges nøje. Ritualet findes aftrykt i Den Danske Salmebog. Her kan man som kirkegænger altid følge med i forløbet. Ritualet indeholder dog en række variationsmuligheder, som menighedsråd og præster kan vælge imellem.
 

Læs søndagens tekst på Folkekirken.dk

   Gudstjenester