Bidrag

Giv dit bidrag til HKKV:
Bidrag kan overføres til kontonr.   9309 6500 7725 71

Alle er meget velkomne til at melde sig ind i Hellig Kors Kirkens Venner. Det årlige kontingent er 100 kr.
for enkeltmedlemmer og 150 kr. pr. husstand.