Eksistenscafé

Kirkeåret som kristendommens grundfortælling. 

Vi kender fortællingen om Jesus af Nazaret som Guds søn igennem de fire evangelier. Men lang tid før evangelierne blev skrevet ned, levede fortællingen - for i begyndelsen mødtes de allerførste kristne om den. Den var allerede til stede hos dem. Kirkeårets fortælling om den treenige Gud bevæger sig igennem årets tre store fester - jul, påske og pinse - og er således kristendommens grundfortælling. Om Tro, håb og kærlighed. Om Faderen, Sønnen og Helligånden. En cirkulær fortælling, som gentages år efter år. Det er en fortælling om Gud, og det er en fortælling om os og vores relation til Gud, hinanden og verden. Ikke mindst en fortælling om forholdet mellem Gud og mennesker. 

I Eksistenscaféen vil vi følge kirkeårets fortælleform og læse nogle af de tekster, som lyder søndag til søndag i gudstjenesten. Tale om, hvad vi hver især mener de fortæller os, dele vores erfaring om, hvad teksterne gør ved os og vores tro og vores tvivl.

Eksistenscaféen er uforpligtende og for alle interesserede.  

Det er gratis at deltage.