Aftengudstjenester og Særgudstjenester

Tid til fordybelse

Søndagsgudstjenesten er kirkens hovedgudstjeneste, men det er ikke den eneste form. Man kan holde gudstjeneste på mange måder. Året igennem har vi i Jyllinge Sogn et antal aftengudstjenester og andre særlige gudstjenester.

Disse har som oftest en anden form end søndagens gudstjeneste: der kan være et særlig tema eller en særlig anledning. Ofte bruges en kombination af tekster, musik og billeder. Musikken kan spille en fremtrædende rolle, både solosang og instrumentalmusik.

Ved disse gudstjenester indbyder vi til en gudstjenesteform, hvor ro, koncentration og fordybelse er i centrum. Den årlige solnedgangsandagt er blevet en fast tradition, Helligtrekonger , Mariæ Bebudelse , Løvfald , de Ni Læsninger i adventstiden samt Kyndelmisse har også været anledning til aftengudstjeneste, men vi er åbne for ideer.

Ud over sådanne særlige gudstjenester har vi hverdagsgudstjenester særlig for børn og deres forældre (Gud & Spaghetti”), vi har i de seneste år markeret Flagdagen for de Udsendte (d. 5.sept.) med en højtidelighed på kirkegården med efterfølgende gudstjeneste, og pårørende til døde i sognet i det forløbne år indbydes til mindegudstjeneste på Allehelgens Søndag, den første søndag i november.

Kontakt sognepræst Kaj Bollmann, hvis du har ideer eller tanker omkring kirkens hverdagsgudstjenester.

Solnedgangen set fra kirkerummet
i Hellig Kors Kirke                                               Foto: Anne K. Hansen

   Gudstjenester